ارسال Friend Request :

۱. از منوی موجود در صفحه اصلی به بخش Friends بروید.

۲. ازطریق پنل جستجو(Search) حریف خود را بیابید.

۳. ازطریق گزینۀ (Add to Friends) درخواست دوستی را ارسال کنید.

 

قبول Friend Request که شخص دیگری برایتان فرستاده است:

۱. از منوی موجود در صفحه اصلی به بخش Friends بروید

۲. بخش Friend Requests را انتخاب کنید.

۳. در اینجا می‌توانید درخواست‌هایی که برایتان ارسال شده را مشاهده کنید. درخواست دوستی حریفتان را با زدن دکمۀ Accept تایید کنید.

 

حذف حریف از لیست دوستان(درصورت تمایل):

در صفحۀ پروفایل حریف، Options را بزنید و پس از آن گزینۀ Remove from Friends را انتخاب کنید.

 

 

ارسال درخواست بازی به حریف:

همانطور که می‌دانید در منوی اصلی فیفا ۱۸، یک بخش به نام Online وجود دارد. وارد این بخش شوید و از بین گزینه‌های موجود، Online Friendly را انتخاب کنید. وقتی وارد این بخش شدید، گزینۀ New Friendly Season را انتخاب کنید و از بین لیست موجود حریفتان را پیدا کرده (درصورت آنلاین بودن حریفتان، آی‌دی او در این لیست باید وجود داشته باشد) او را به بازی دعوت کنید.

 

بررسی مود دفاع خودتان:

به تنظیمات دستۀ خود رفته (Controller Settings)، در همان بخش اول یک سری گزینه‌های کلی وجود دارد(مربوط به میزان کمک cpu به شما). آخرین گزینه مربوط به مود دفاع شماست، برای شرکت در مسابقاتی که تأکید می‌شود دفاع Tactical باشد، مطمئن شوید که این گزینه روی Tactical تنظیم شده است درغیر اینصورت مطابق با قوانین برخورد خواهد شد.

 

بررسی مود دفاع حریف:

در مسابقاتی که تأکید شده دفاع باید Tactical باشد، هرگاه به دفاع حریفتان شک کردید، طی یک هماهنگی در همان شبکه PSN توپ را به زمین خود ببرید و از حریف بخواهید Stand tackle (بوسیلۀ دکمۀ مربع) بزند. اگر توانست این کار را انجام دهد به این معناست که دفاع او روی Tactical تنظیم شده است.